• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Rekvizīti un maksājumi

2. Maksas pakalpojumi

Konts norēķiniem par izziņām, kopijām, sapulču izsludināšanu un citiem pakalpojumiem (nav veicama valsts nodevas apmaksa par reģistrāciju).


Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Nodokļu maksātāju reģistrācijas Nr. LV 90000270634
Valsts Kase, Kods: TRELLV22
Konts: LV67TREL2190464004000 (norēķina valūta EUR)
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums