• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Rekvizīti un maksājumi

9. Naudas sodu samaksai

Valsts kase

Nod. maks. reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV84TREL1060191019900 (norēķina valūta EUR)
Ievērībai! Administratīvo sodu iespējams pārbaudīt un samaksāt arī portālā www.latvija.lv, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izstrādāto e-pakalpojumu „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”. Naudas sodu apmaksa ar e-pakalpojuma starpniecību izslēdz neprecīzas informācijas norādīšanu maksājuma uzdevuma mērķī, kā rezultātā maksājums var netikt identificēts vai pievienots novēloti.