• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Rekvizīti un maksājumi

4. Nepareizi iemaksātās (pārmaksātās) summas atmaksa

Lai atgūtu nepareizi samaksāto (nepareizs konts u.c.) vai pārmaksāto summu par reģistrācijas vai maksas pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz iesniegums. Iesniegumu paraksta persona, kura ir veikusi samaksu. Juridiskas personas vārdā iesniegumu paraksta tās pārstāvēttiesīgā amatpersona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarnieks (arī grāmatvedis, sekretārs), pievienojama pilnvara.

Ja ir saņemts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums, kurā ir norādīta neizmantojamā un atmaksājamā valsts nodevas summa, pieteicējs, pamatojoties uz šo lēmumu, var vērsties Valsts ieņēmumu dienestā ar lūgumu pārskaitīt neizmantoto valsts nodevas summu uz tā norādīto kontu. Šādā gadījumā papildu iesniegums Uzņēmumu reģistrā nav jāiesniedz.


Iesniegums par pārmaksāto (nepareizi iemaksāto) summu atmaksu
25,6KB , DOCX , atjaunots