• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Rekvizīti un maksājumi

8. Preču zīmes, patentu, dizainparaugu komercķīlas nodeva

Par preču zīmes, patentu, dizainparaugu ieķīlāšanu jāpārskaita Euro 30.00 (par katru vienību)

 


LR Patentu valde

Nod. maks. reģ. Nr.:90000042944
Adrese:Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010, Latvija
Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: Konts:LV43TREL919046201500B