• lv
  • en

Rekvizīti un maksājumi

3. Publikācija "Latvijas Vēstnesis"

VSIA Latvijas Vēstnesis

Reģistrācijas numurs: 40003113794
PVN maksātāja Nr.: LV40003113794
Adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
 
Bankas nosaukums: AS SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV56UNLA0002100609196
 
Bankas nosaukums: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Bankas konts: LV31HABA0551027727297
 
Maksājuma mērķis: lūdzu norādiet tiesību subjekta (uzņēmuma/organizācijas) nosaukumu (jauno nosaukumu, ja attiecināms) un reģistrācijas numuru (ja tāds ir piešķirts).