• lv
  • en

Rekvizīti un maksājumi

8. Traktora komercķīlas nodeva

Par traktortehnikas ieķīlāšanu jāpārskaita Euro 10.00


Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra"

PVN kods LV90001834941
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Konts LV92TREL2160387005000
Valsts kase, kods TRELLV22
Maksājuma sadalījums pa EKK  21399