• lv
  • en

Rekvizīti un maksājumi

1. Valsts nodevas samaksai

Konts norēķiniem par visa veida reģistrācijas pakalpojumiem (nav veicami maksājumi par citiem pakalpojumiem, kas neskar reģistrāciju).


Valsts Kase

Nodokļu maksātaju reģistrācijas numurs Nr. 90000050138
Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV84TREL1060190913200 (norēķina valūta EUR)
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums
 
USD (izmantot tikai gadījumos, ja maksājums tiek veikts no ārvalstīm USD valūtā):
Correspondent Bank: Bank Citadele, Republikas sq. 2a, Riga, Latvia, LV 1010
SWIFT Code: PARXLV22
Account Number: LV87PARX0000624870002
Beneficiary / Reference: The Register of Enterprises of the Republic of Latvia
 
Bank: Treasury of the Republic of Latvia, Bank address: Smilsu street 1, Riga, LV-1919, Latvia
Account Number: LV84TREL1060190913200
SWIFT Code: TRELLV22