• lv
  • en

Funkcijas izpildes departaments

Lietvedības nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Karīna Lipska Vadītāja 67031703 info@ur.gov.lv
Kristīne Krišāne Lietvedības sekretāre 67031703 info@ur.gov.lv
Liene Sigajeva Lietvedības sekretāre 67031703 info@ur.gov.lv
Agnija Kancāne Lietvedības sekretāre 67031703 info@ur.gov.lv

Klientu apkalpošanas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Judīte Jēģere Vadītāja 67031703 info@ur.gov.lv
Evita Triba-Černovska Vadītājas vietniece 67031703 info@ur.gov.lv
Sanita Strautniece Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Iveta Ciša Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Līga Ruperte Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Lauris Lazdāns Klientu apkalpošanas speciālists 67031703 info@ur.gov.lv
Iveta Some Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Sandra Klaucāne Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Margarita Sazonova Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Ināra Vārpiņa Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Anete Upīte Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Laima Brokāne Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Maija Dilba Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Lolita Gaigule Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.govv.lv
Simona Gerasimova Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Santa Elizabete Šulce Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Vivita Priede Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Viktorija Zviedre Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv

Informācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Agita Mežraupa Vadītāja 67031703 info@ur.gov.lv
Daiga Evalde Vadītājas vietniece 67031703 info@ur.gov.lv
Antra Staceviča Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Eva Jakovļeva Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Benita Vilciņa Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Vikija Elizabete Bergmane Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Sanita Rudzīte Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Dzintra Zeiļuka Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Ilona Mālniece Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Sanita Akentjeva Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Sarmīte Kozlovska Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Santa Dukovska Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Inese Brauna Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Anitra Bebre Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv

Arhīva nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Ieva Viļuma Vadītāja 67031703 info@ur.gov.lv
Signe Kurga Vadītājas vietniece 67031703 info@ur.gov.lv
Sanita Bērziņa Arhivāre 67031703 info@ur.gov.lv
Irīda Markova Arhivāre 67031703 info@ur.gov.lv
Guntis Karlovskis Arhivārs 67031703 info@ur.gov.lv
Tamāra Pantjuhina Jaunākā arhivāre 67031703 info@ur.gov.lv
Jevgeņnijs Perfiļjevs Jaunākais arhivārs 67031703 info@ur.gov.lv
Anna Kolberga Jaunākā arhivāre 67031703 info@ur.gov.lv
Lāsma Mežale Jaunākā arhivāre 67031703 info@ur.gov.lv
Ieva Krauze Jaunākā arhivāre 67031703 info@ur.gov.lv
Kristīna Babašina Jaunākā arhivāre 67031703 info@ur.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un masu informācijas līdzekļu reģistrācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Lilita Strode Vadītāja, valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Aija Zundure Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Egita Irbe Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Inita Koperšmita Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Daiga Kesmina Vadītāja, valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Elīna Laganovska Vadītājas vietniece, Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Iveta Leitāne Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Irēna Rode Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Māris Jansons Valsts notārs 67031703 info@ur.gov.lv
Edgars Ozols Valsts notārs 67031703 info@ur.gov.lv
Māris Romanovskis Valsts notārs 67031703 info@ur.gov.lv
Armands Bikovskis Valsts notārs 67031703 info@ur.gov.lv
Linda Rūnika Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Edgars Spiridonovs Valsts notārs 67031703 info@ur.gov.lv
Katrīna Gaivoronska Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Elīna Jermolova Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Ieva Caune Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Līga Tkačenko Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Anete Pētersone Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Melita Lapinska Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Zane Strazdiņa Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Aija Dūviņa Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Ivonna Štrauhmane Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Baiba Andersone Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Mihails Dobroštans Valsts notārs 67031703 info@ur.gov.lv
Kristīne Zandberga Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Kalvis Zeltiņš Valsts notārs 67031703 info@ur.gov.lv
Jaroslava Voitenkova Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv
Aigars Kripa Valsts notārs 67031703 info@ur.gov.lv
Monta Mūrniece Valsts notāre 67031703 info@ur.gov.lv

Komercķīlu un laulāto mantisko attiecību reģistrācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Dina Zaķe Vadītāja, valsts notāre 67031708 info@ur.gov.lv
Sarmīte Jeske Valsts notārs 67031708 info@ur.gov.lv
Sanita Sperga Valsts notārs 67031708 info@ur.gov.lv
Dace Grundmane Valsts notārs 67031708 info@ur.gov.lv