• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Funkciju izpildes departaments

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Ruta Gorbunova-Meisīte Funkciju izpildes departamenta vadītāja 67031703 pasts@ur.gov.lv

Lietvedības nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Karīna Lipska Vadītāja 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ina Medne Lietvedības sekretāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Daniela Ješēvica Lietvedības sekretāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Māra Oborenko Lietvedības sekretāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Asnāte Muceniece Lietvedības sekretāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Klientu apkalpošanas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Judīte Jēģere Vadītāja 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sanita Strautniece Vadītājas vietniece 67031703 pasts@ur.gov.lv
Agrita Indika Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Līga Ruperte Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Mudīte Vingre Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Iveta Some Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sandra Klaucāne Referente 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ināra Vārpiņa Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Lolita Gaigule Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Laura Ziemane Referente 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ieva Vadone Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ilze Kovaļenko Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Elīna Bogreca Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Inese Diakonova Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Veronika Cvetkova Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Elīna Lustika Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Liana Vavilova Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Evita Kupča Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Dace Putniņa Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sabīne Žukovska Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Laura Semeņaka Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Inga Šnevele Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv

Informācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Agita Mežraupa Vadītāja 67031703 pasts@ur.gov.lv
Daiga Evalde Vadītājas vietniece 67031703 pasts@ur.gov.lv
Antra Staceviča Speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ilona Mālniece Speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sanita Akentjeva Speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ivita Kupča Speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Anitra Bebre Speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Viktorija Muizenika Speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Jana Masāne Speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Jana Sedjukeviča Speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv

Arhīva nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Signe Kurga Vadītāja 67031703 pasts@ur.gov.lv
Andra Dorne Vadītājas vietniece 67031703 pasts@ur.gov.lv
Irīda Markova Arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ieva Krauze Arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Arita Vaivare Arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Agita Petručenko Jaunākā arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Mārīte Zīberte Jaunākā arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Maira Eglīte Jaunākā arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Gundega Ziemele Jaunākā arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Organizāciju reģistrācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Lilita Strode Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Egita Irbe Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Inita Koperšmita Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Linda Rūnika Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Zenta Pakere Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Rita Zelmene Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Daiga Kesmina Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Armands Bikovskis Eksperts, valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa Pirmais sektors

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Olga Suhanova Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Iveta Leitāne Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Jūlija Antošuka Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Zane Strazdiņa Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Mihails Dobroštans Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ilona Brinkmane Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Karīna Melbārde Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Loreta Kalniņa Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Līga Siliniece Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Jeļena Jasinska Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa Otrais sektors

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Aija Dūviņa Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Māris Jansons Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Māris Romanovskis Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Edgars Spiridonovs Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Katrīna Gaivoronska Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Elīna Jermolova Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ieva Caune Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Evita Zinkeviča Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Linda Kociņa Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Jaroslava Voitenkova Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sandra Maksimiva Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa Trešais sektors

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Aija Pavlova Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Santa Stivriņa Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Laura Censone Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Melita Lapinska Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sanita Strucinska-Svalbe Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Violetta Beinaroviča-Šeslere Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Daina Lucatniece Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Irēna Ezerskaite Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Gunta Losāne Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sigita Jastržemska Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Arvīds Žurzdins Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa Ceturtais sektors

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Karīna Kaudze Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ligita Dāboliņa Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Andis Zemturs Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Inese Borga Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Baiba Andersone Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Inta Apšeniece Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ilze Valerte Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Aiga Berķe Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Aiva Kogaja Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Gita Dzērvēna Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Alise Ķempe Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Natālija Sincova Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa Maksātnespējas un nodrošinājuma līdzekļu reģistrācijas sektors

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Irēna Rode Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Edgars Ozols Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ivonna Štrauhmane Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Iveta Ieviņa Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Kristīne Zandberga Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komercķīlu un laulāto mantisko attiecību reģistrācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Dina Zaķe Funkciju izpildes departamenta vadītājas vietniece, nodaļas vadītāja, valsts notāre 67031708 pasts@ur.gov.lv
Sarmīte Jeske Valsts notāre 67031708 pasts@ur.gov.lv
Sanita Sperga Valsts notāre 67031708 pasts@ur.gov.lv
Dace Grundmane Valsts notāre 67031708 pasts@ur.gov.lv