• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Funkciju izpildes departaments

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Ruta Gorbunova-Meisīte Funkciju izpildes departamenta vadītāja 67031703 pasts@ur.gov.lv

Lietvedības nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Karīna Lipska Vadītāja 67031703 pasts@ur.gov.lv
Liene Sigajeva Lietvedības sekretāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Vivita Priede Lietvedības sekretāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Oksana Strupka Lietvedības sekretāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Klientu apkalpošanas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Judīte Jēģere Vadītāja 67031703 pasts@ur.gov.lv
Evita Triba-Černovska Vadītājas vietniece 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sanita Strautniece Referente, UNA trenere 67031703 pasts@ur.gov.lv
Agrita Indika Referente 67031703 pasts@ur.gov.lv
Līga Ruperte Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Mudīte Vingre Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Iveta Some Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ināra Vārpiņa Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Lolita Gaigule Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Laura Ziemane Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ieva Vadone Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Simona Gerasimova Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Diāna Moiseja Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Viktorija Zviedre Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Elīna Bogreca Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sintija Dervinika Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Magda Madrevica Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Zinta Erte Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Agnese Repše Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Inese Diakonova Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Maija Miglāne Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Veronika Cvetkova Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv

Informācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Agita Mežraupa Vadītāja 67031703 pasts@ur.gov.lv
Daiga Evalde Vadītājas vietniece 67031703 pasts@ur.gov.lv
Antra Staceviča Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ieva Ivanova Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 info@ur.gov.lv
Ilona Mālniece Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sanita Akentjeva Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ivita Kupča Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ina Medne Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sarmīte Kozlovska Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Inese Brauna Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Anitra Bebre Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Viktorija Muizenika Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Lolita Krūmiņa Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv
Kristīne Ivahina Klientu apkalpošanas speciāliste 67031703 pasts@ur.gov.lv

Arhīva nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Ieva Viļuma Vadītāja 67031703 pasts@ur.gov.lv
Signe Kurga Vadītājas vietniece 67031703 pasts@ur.gov.lv
Irīda Markova Arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Guntis Karlovskis Arhivārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Tamāra Pantjuhina Jaunākā arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Jevgeņnijs Perfiļjevs Jaunākais arhivārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Anna Kolberga Jaunākā arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ieva Krauze Jaunākā arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Kristīna Babašina Jaunākā arhivāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Organizāciju reģistrācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Lilita Strode Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Egita Irbe Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Inita Koperšmita Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Zenta Pakere Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Rita Zelmene Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Daiga Kesmina Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Armands Bikovskis Eksperts, valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa Pirmais sektors

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Anete Skujiņa Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Iveta Leitāne Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Linda Rūnika Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Jūlija Antošuka Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Zane Strazdiņa Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Mihails Dobroštans Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Kalvis Zeltiņš Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Jūlija Mikutova Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ilona Brinkmane Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa Otrais sektors

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Aija Dūviņa Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Māris Jansons Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Māris Romanovskis Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Edgars Spiridonovs Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Katrīna Gaivoronska Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Elīna Jermolova Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ieva Caune Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Arta Kārkle Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Evita Zinkeviča Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Linda Kociņa Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Jaroslava Voitenkova Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Oksana Cine Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ilva Rusmane Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa Trešais sektors

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Aija Pavlova Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Santa Stivriņa Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Melita Lapinska Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sanita Strucinska-Svalbe Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Violetta Beinaroviča-Šeslere Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Jekaterina Zarembina Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Marija Lapkovska Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Irina Buleviča Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa Ceturtais sektors

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Karīna Kaudze Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ligita Dāboliņa Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Andis Zemturs Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Sanita Kaire Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Inese Borga Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Baiba Andersone Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Inta Apšeniece Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ilze Valerte Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Aiga Berķe Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa Maksātnespējas un nodrošinājuma līdzekļu reģistrācijas sektors

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Irēna Rode Vadītāja, valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Edgars Ozols Valsts notārs 67031703 pasts@ur.gov.lv
Ivonna Štrauhmane Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Iveta Ieviņa Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv
Kristīne Zandberga Valsts notāre 67031703 pasts@ur.gov.lv

Komercķīlu un laulāto mantisko attiecību reģistrācijas nodaļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Dina Zaķe Funkciju izpildes departamenta vadītājas vietniece, nodaļas vadītāja, valsts notāre 67031708 pasts@ur.gov.lv
Sarmīte Jeske Valsts notāre 67031708 pasts@ur.gov.lv
Sanita Sperga Valsts notāre 67031708 pasts@ur.gov.lv
Dace Grundmane Valsts notāre 67031708 pasts@ur.gov.lv