• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

E-pakalpojuma "Tiesību subjektu pārstāvēttiesīgās personas" lietošanas noteikumi

 1. E-pakalpojuma ietvaros ir iespēja bez maksas Uzņēmumu reģistra mājaslapā meklēt tiesību subjektu pārstāvēttiesīgās personas.
 2. Pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.9 pantu, Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas reģistru ierakstiem ir publiska ticamība, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Tas nozīmē, ka jebkura persona var paļauties uz Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju un tam nav nepieciešams papildu apstiprinājums.
 3. Uzņēmumu reģistrs e-pakalpojuma ietvaros neizpauž personu datus (personas kodu vai dzimšanas datumu). Par meklēšanas kritēriju - personu datu ieguvi un apstrādi atbild klients.
 4. Meklēšana noris pēc šādiem parametriem: 
  • personas koda;
  • ārvalstniekam – pēc dzimšanas datuma, ja tam Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods. Ja ārvalstniekam Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods, tad meklēšana pēc dzimšanas datuma nav iespējama. Ja pēc dzimšanas datuma rezultāts netiek atrasts, tad pārstāvības tiesības ārvalstniekam ieteicams meklēt arī pēc personas koda (ja tāds ir). 
 5. Par ievadīto meklēšanas kritēriju pareizumu atbild persona, kas tos ievada.
 6. Meklēšana notiek šādos reģistros: 
  • Komercreģistrs;
  • Uzņēmumu reģistra žurnāls;
  • Biedrību un nodibinājumu reģistrs;
  • Politisko partiju reģistrs;
  • Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs;
  • Pārstāvniecību reģistrs;
  • Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs. 
 7. Meklētājs nodrošina pārbaudi, vai personai ir konkrētā tiesību subjekta pārstāvības tiesības. Meklētājs pārbauda vai persona ir valdes loceklis, maksātnespējas administrators, likvidators, pārstāvēttiesīgais biedrs, pārstāvēttiesīgais īpašnieks, pārvaldnieks, aizbildnis, persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī vai personai ir cits amats, kas ir pielīdzināms iepriekš minētajiem un sniedz vai var sniegt tiesības personai pārstāvēt tiesību subjektu. 
 8. Ja persona nav tiesību subjekta pārstāvēttiesīgā persona, vai pēc ievadītiem meklēšanas parametriem nav iespējams atrast personu, tad meklētājs uzrāda rezultātu “Nav atrasts. Lūdzu pārbaudiet meklēšanas parametrus”. Gadījumā, ja persona ir tiesību subjekta valdē (izpildinstitūcijā), bet tai nav pārstāvības tiesību, tad meklētājs uzrāda rezultātu “Nav reģistrētas aktuālas pārstāvības tiesības”.
 9. Ja personālsabiedrības pārstāvēttiesīgais biedrs ir juridiska persona, tad meklētājā ir jāievada attiecīgā biedra – juridiskās personas pārstāvju dati (personas kods vai dzimšanas datums).

Jautājumu gadījumā par pakalpojuma lietošanu vai konstatētajām kļūdām, lūgums sazināties ar Uzņēmumu reģistru (tālrunis 67031703, e-pasts pasts@ur.gov.lv).