• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fizisko personu datu apstrāde

4. Personas datu apstrāde personāla atlases konkursā

Pretendenta personas datu apstrādi veic tikai personāla atlases konkursā iesaistītie Uzņēmumu reģistra nodarbinātie, nodrošinot datu integritāti, konfidencialitāti un drošību.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu) un a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis piekrišanu savu datu apstrādei, kas ir izteikta ar savu datu nosūtīšanu personāla atlases konkursam);
 • Valsts civildienesta likuma 7. pants, 8. pants un 9. pants;
 • Darba likuma 38. pants.

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

Personāla atlase, lai nodibinātu darba vai civildienesta tiesiskas attiecības.

Personas datu kategorijas

 • fizisko personu identificējoša informācija;
 • fiziskas personas kontaktinformācija;
 • fiziskas personas izglītības dati;
 • fiziskas personas darba pieredzes un prasmes dati.

Personas datu glabāšanas termiņš

1 gads (pēc konkursa noslēgšanās)

Datu subjekta tiesības

 • piekļuves tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par savu datu apstrādi Uzņēmumu reģistrā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantu;
 • tiesības labot neprecīzus datus;
 • tiesības uz savu datu dzēšanu;
 • tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.