• lv
  • en

Fizisko personu datu apstrāde

5. Virtuālais asistents UNA

Uzņēmumu reģistra virtuālais asistents UNA pieejams Uzņēmumu reģistra mājaslapas un  Facebook Messenger lietotājiem. Virtuālā asistenta mērķis ir sniegt klientiem  atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par jaunu komersantu, uzņēmumu un organizāciju reģistrēšanu, kā arī likvidēšanu un dokumentu virzības statusu.

Kādi personu dati var būt apstrādāti un to ieguves avoti?

  • Ja virtuālais asistents UNA tiek lietots no Uzņēmumu reģistra mājaslapas, sarunas ir anonīmas. Netiek veikta lietotāja autentifikācija vai identifikācija. Iespējams lietotājs norāda personu datus sarunās. Uzņēmumu reģistrs aicina saziņā nerakstīt personiska rakstura informāciju.
  • Ja virtuālais asistents UNA tiek lietots no Facebook Messenger, sākot lietot Facebook, lietotāji reģistrējoties šim servisam, apstiprina informāciju, kādu tie nodod Facebook. Dati tiek saglabāti saskaņa ar Facebook noteikumiem, kuriem piekrīt katrs lietotājs. Līdz ar to Uzņēmumu reģistrs saņem datus par sarunām, kā arī lietotāja vārdu un uzvārdu, kuri uzreiz tiek dzēsti (anonimizēti).

Personu datu apstrāde

Personu datu atrašanās virtuālā asistenta UNA sarunās ir iespējama tikai tad, ja tos ievada pats lietotājs. Uzņēmumu reģistrs neveic šādu datu turpmāku apstrādi un tos dzēš (anonimizē). Sarunu anonimizēšana notiek vienu reizi mēnesī.

Uzņēmumu reģistrs nenodod sarunu datus trešajām personām.

 Piekļuve saviem personas datiem. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu, vai Uzņēmumu reģistrs apstrādā datu subjekta datus, kā arī šādos gadījumos prasīt piekļuvi personas datiem, kā arī datu dzēšanu.

Personu datu pārzinis ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Pērses iela 2, Rīga, LV – 1011, e-pasts: info@ur.gov.lv).

Personu datu aizsardzības speciālisti:

Silga Celma, tālr. 67031792, e-pasts: Silga.Celma@ur.gov.lv

Jūlija Alekseruna, tālr. 67031721, e-pasts: Julija.Alekseruna@ur.gov.lv

 Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.