• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Klientu atbalsta standarts

1. Pamatvērtības

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) misija ir uzkrāt informāciju sabiedrības interesēm, lai nodrošinātu uzticamu un drošu darījumu vidi Latvijā un Eiropā. Reģistrs ir uzticama, inovatīva un sabiedrībai atvērta valsts pārvaldes iestāde Latvijā un Eiropā, kas klientiem pakalpojumus un atbalstu sniedz attālināti.

Klientu atbalsta standarts sniedz informāciju par Reģistra klientu apkalpošanas vērtībām un principiem, pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas veidiem un saziņas iespējām.

Pamatvērtības, kuras tiecamies sasniegt savā darbā, atbalstot klientus

Reģistrs apņemas klientam nodrošināt:

  • ērti pieejamu un juridiski ticamu publisko reģistru informāciju;
  • kvalitatīvu attālinātu atbalstu, konsultācijas un sadarbību;
  • saprotamus lēmumus un vienotu praksi lēmumos;
  • tiesisko paļāvību;
  • savlaicīgu un saprotamu informāciju.