• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Noslēgtie līgumi

2016. gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma darbības laiks
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3 par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Līgums par degvielas iegādi Akciju sabiedrība “VIRŠI-A”   Līdz 31.12.2016
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3 par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.95 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3 par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.95 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3 par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3 par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3 par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3 par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3 par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Līgums par semināru “Klientu apkalpošana” SIA “Darbscv.lv” 84 EUR par vienu dalībnieku Līdz 15.03.2016.
Pakalpojuma līgums par mācību kursu “Efektīva komunikācija ar klientu” Valsts administrācijas skola 720 EUR Līdz saistību pilnīgai izpildei
LĪGUMS Nr.80.04-02/20/02/37 par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" Pēc nepieciešamības, ņemot vērā noslēgtās vienošanās Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Par autobusa iznomāšanu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OSA GROUP” 388.94 EUR Līdz pilnai līguma saistību izpildei
Lietošanas tiesību nomas līgums SIA “Qticket” 29.99 EUR mēnesī Seši mēneši un viens mēnesis no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža
Par kondicionieru tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanu SIA Caverion Latvija 578 EUR Līdz 31.12.2017
Pakalpojuma līgums par mācību kursiem “Vadības prasmju pilnveide” un “Vienota klientu apkalpošana” Valsts administrācijas skola 1900 EUR Līdz saistību pilnīgai izpildei
Lietošanas tiesību nomas līgums SIA “Qticket” 19.99 EUR mēnesī Seši mēneši un viens mēnesis no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža
Pakalpojuma līgums par mācību kursu “Laika menedžments” Valsts administrācijas skola 950 EUR Līdz saistību pilnīgai izpildei
Par telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanu SIA “Tīrības centrs” 677.18 EUR Līdz 20.11.2016.
Par telpu tīrīšanas pakalpojumiem Liepājā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Greenline Service” 170 EUR Līdz 10.11.2017.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RALL” 388.17 EUR mēnesī un 105.45 EUR mēnesī Līdz 31.12.2018.
Pakalpojuma līgums par informatīvo materiālu piegādi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”LETA” 2220 EUR Līdz saistību izpildei
Līgums par apmācību pakalpojumu sniegšanu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas datoru akadēmija” 1900 EUR Līdz saistību izpildei
Preču piegādes un iekārtu īres līgums VENDEN SIA 3.54 EUR/gab un 4 EUR īres maksa EUR/gab mēnesī Uz nenoteiktu laiku

2015. gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma darbības laiks
Telpu uzkopšana SIA "IMPEL SERVIKS" 140.90 EUR/mēn. līdz 31.12.2015.
Telpu uzkopšana SIA "Extra Serviss Apsaimniekošana" 130.00 EUR/mēn. līdz 31.12.2015.
Telpu uzkopšana SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"   līdz 31.12.2015.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 128.93 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Līgums par zīmogu, spiedogu, nozīmīšu, informācijas plākšņu un vizuālās identitātes preču izgatavošanu AS ''Reklāmas un Zīmogu fabrika'' atkarībā no pasūtītā daudzuma Līdz 31.12.2015. (līgums ir lauzts)
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.95 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Par LR UR Rīgas reģionālās nodaļas 2.stāva telpu vienkāršotas renovācijas dokumentācijas izstrāde un apliecinājuma kartes saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē SIA "Projekti telpā" 3900 EUR Līdz saistību izpildei
Apmeklētāju rezervācijas sistēmas platformas "INOUT" noma SIA "Timesaving" 1.00 EUR/mēn. (līdz 31.12.2015)
75.00 EUR/mēn (no 01.01.2016.)
līdz 31.03.2017.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 128.93 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Līgums par zīmogu, spiedogu, nozīmīšu, informācijas plākšņu un vizuālās identitātes preču izgatavošanu SIA "LS Dizains" atkarībā no pasūtītā daudzuma Līdz 01.04.2017.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 128.93 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 70.10 EUR/mēn. Līdz 30.06.2015.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.95 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 171.90 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Rīgas reģionālās nodaļas 2.stāva telpu interjera projektēšana SIA "PROENERGO" 3950 EUR Līdz saistību izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.95 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 128.03 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 171.90 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Skeneru noma SIA "DigitalStream" 180.00 EUR/mēn. Līdz 14.08.2015.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Mācību kurss "Efektīvs vadītājs" Valsts administrācijas skola 750.00 EUR Līdz saistību izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.95 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.95 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.95 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Seifa uzstādīšanu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apvienība "Apsardze"" 375 EUR Līdz saistību izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par autostāvietas lietošanu EuroPark 129 EUR/mēn par katru (2 gab.) Beztermiņa
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Mācību kurss "Efektīvs vadītājs" Valsts administrācijas skola 750.00 EUR Līdz saistību izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 128.93 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.95 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 171.90 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Mācību kurss "Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību procesi" Valsts administrācijas skola 850.00 EUR Līdz saistību izpildei
Pakalpojuma līgums par informatīvo materiālu piegādi SIA "LETA" 143.00 EUR/mēn Līdz 28.12.2016.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Mācību kurss "Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību procesi" Valsts administrācijas skola 850.00 EUR Līdz saistību izpildei
Telpu noma SIA "Promenade Hotel" 5 EUR/mēn. par 1 kv.m. Līdz 31.12.2017.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.97 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta (e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apmaksu Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 128.93 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Telpu noma Saldus novada pašvaldība 1.26 EUR/mēn. par 1 kv.m. Līdz 31.12.2017.

2014. gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma darbības laiks
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 171.92 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.96 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Remontdarbi AS RAUTAKESKO 13998.46 EUR Līdz līguma saistību izpildei
Līgums par zīmogu, spiedogu, nozīmīšu, informācijas plākšnu un vizuālās identitātes preču izgatavošanu AS ''Reklāmas un Zīmogu fabrika'' atkarībā no pasūtītā daudzuma līdz 31.12.2014.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 171.920 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Pirkuma līgums SIA''DEPO DIY'' atkarībā no pasūtītā daudzuma  līdz 31.12.2014.
Inventāra noma un apkalpošana    SIA ''TEPIX'' Atkarībā no līguma darbības termiņa līdz 28.01.2015.
Iekārtu nomas līgums SIA ''ECOFINN Latvija'' 79,41 EUR/mēn 14.02.2014.-14.02.2017.
Virtuālā privātā servera līgums LU aģentūra ''Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts'' 25.60EUR/mēn Uz nenoteiktu laiku
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 472.78 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Poligrāfijas un informatīvo materiālu izgatavošana un piegāde SIA "Jusan Print" 20 000 EUR 05.03.2014. -31.12.2014.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 386.82 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Apsardzes pakalpojumi SIA ''Respekts'' 20 EUR/mēn 24.03.2014.-23.03.2019.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.96 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.96 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 171,90 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 171,90 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Telpu noma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''RALL'' 597.28 EUR/mēn 07.07.2014.-31.12.2016.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 128.93 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Par pretielaušanās signalizācijas uzstādīšanu, aprīkojuma instalēšanu, programmēšanu, tehnisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā. SIA ''ALFA SG'' 20.00 EUR/mēn No 22.08.2014.- nenoteiktam laikam
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes (eParaksts 5G) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM NR.50SP00/2009.3 par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42,98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes (eParaksts 5G) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM NR.50SP00/2009.3 par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 214,88 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Pakalpojuma līgums par informatīvo materiālu piegādi SIA ''LETA''  293.00 EUR/mēn.   līdz 28.12.2015.
Telpu noma Saldus novada pašvaldība 1.04 EUR/mēn. par 1 kv.m. līdz 31.12.2015.
Telpu uzkopšana SIA "Junona A" 182.85 EUR/mēn. līdz 31.12.2015.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 42.98 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.96 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.96 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.96 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 85.96 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 128.93 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 128.93 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš

2013. gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma darbības laiks
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 49,56 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Dienesta automobiļa iegāde SIA "Auto Īle un Herbst" 13553,72Ls (līgums ir lauzts) Līdz līguma saistību izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 24,78 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Mobilā tālruņa pieslēguma nodrošināšana SIA "Latvijas Mobilais Telefons" Atkarībā no līguma darbības termiņa Nenoteikts
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 16,52 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Nepārtrauktās barošanas bloka iegāde SIA "Fima" 26111,44 Ls Līdz līguma saistību izpildei
Nepārtrauktās barošanas bloka iegāde SIA "MarkIT Latvija" 4368,10 Ls Līdz līguma saistību izpildei
Lietu vāku piegāde AS "Lanateks" atkarībā no pasūtītā daudzuma Līdz 20.02.2014.
Remontdarbi AS RAUTAKESKO 1952,73 Ls Līdz līguma saistību izpildei
Juridiskie pakalpojumi Zvērināts advokāts Jānis Spilve 40 Ls Līdz līguma saistību izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 8,26 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Remontdarbi AS RAUTAKESKO 1008,11Ls Līdz līguma saistību izpildei
Automašīnas noma SIA "Rentgroup Auto" 657,00 Ls Līdz 25.05.2013.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 24,78 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Mobilā tālruņa pieslēguma nodrošināšana SIA "Latvijas Mobilais Telefons" Atkarībā no līguma darbības termiņa Nenoteikts
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 24,78 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Remontdarbi AS RAUTAKESKO 2511,75 Ls (ar PVN) Līdz līguma saistību izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 24,78 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Audiovizuāla materiāla izstrāde SIA ''LETA'' 4083,75 Ls (ar PVN) Līdz līguma saistību izpildei
Gaisa kondicioniera tehniskā apkope SIA "KONDISERVISS" atkarībā no pasūtītā daudzuma Līdz 16.06.2014.
Operatīvā līzinga (nomas) līgums ALD Automotive SIA 163,55 Ls / 232,71 EUR Līdz 20.06.2013.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 15,70 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 15,70 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 78,50 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Līgums par dienesta automobīļa iegādi administratīvo funkciju nodrošināšanai Auto Halle SIA 13 0970,00 Ls Līdz pilnai saistību izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 47,10 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 47,10 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Remontdarbi AS RAUTAKESKO 3512,23 Ls Līdz līguma saistību izpildei
Līgums par dienesta automobīļa iegādi saimnieciskām vajadzībām SIA "Inchcape Motors Latvia" 19 000,00 Ls Līdz pilnai saistību izpildei
Nepārtrauktās barošanas bloka iegāde SIA "Fima" 121,00 Ls Līdz līguma saistību izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 16,52 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 24,78 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 8,26 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 8,26 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 16,52Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 8,26 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Līgumi par telefonu iegādi SIA Latvijas Mobilais Telefons No 35.00 Ls līdz 299.00 Ls (ar PVN) 24 mēneši
Remontdarbi   AS RAUTAKESKO 1109,67 Ls Līdz līguma saistību izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 24,78 Ls/ 35,25 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Pirkuma līgums virtualizācijas risinājuma iekārtu piegādei, uzstādei, sagatavošanai darbam un nodošanai SIA ''BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS'' 90145,00 Ls (ar PVN) Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Līgums ''Par ārējās infrastruktūras drošības automatizētu pārbaudi'' SIA ''Analytica'' 2950,00 Ls Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Līgums par informatīvo materiālu izgatavošanu un piegādi SIA''565 AĢENTŪRA'' 1531,00 Ls Līdz 31.12.2013.
Pakalpojuma līgums par informatīvo materiālu piegādi SIA ''LETA'' 100,00Ls / 142,29 EUR Līdz 28.12.2013.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 211,40 Ls/300,86 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
 Pieslēguma punktu izveidošana, pārvietošana un pieslēgšana un pieslēgšana esošajam korporatīvā datu un balss pārraides tīklam SIA''Citrus Solutions'' 24 196,50 Ls Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 8,26 Ls/ 11,75 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Nedzīvojamās telpas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 nomas līgums Rēzeknes pilsētas dome 50 Ls/mēn Līdz 31.10.2014.
Neapdzīvojamo telpu noma SIA ''Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums'' 1.25 Ls/m^2 Līdz 31.12.2014.
Telpu noma Nodibinājums ''Ventspils Augsto tehnoloģiju parks'' 265.98 Ls 31.10.2014.
Telpu noma Saldus novada pašvaldība 0.50 Ls/m^2 31.12.2014.
Par datu apstrādes pakalpojumu sniegšanu PS "LURSOFT IT" 2890,00 Ls Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Telpu noma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''VALMIERAS SILTUMS'' 716.89 EUR /mēn Līdz 31.12.2023.
Telpu noma SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" 190.23 EUR Līdz 31.01.2014.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 211,40 Ls/300,86 EUR Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Skeneru Canon DR-C130 piegāde, uzstādīšana, sagatavošana darbam un nodošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''4Print'' 12361,55 Ls Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

2012. gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma darbības laiks
Zīmogu un spiedogu izgatavošana un nomaiņa SIA"Zīmogu fabrika" atkarībā no tehniskās specifikācijas 25.01.2013.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 32, 76 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 32, 76 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Remontdarbi AS RAUTAKESKO 2305,13 Ls 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 49,14Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Dalība izstādē "Karjeras iespēju diena 2012" Latvijas Universitāte 234 Ls Līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei
Veikt tehniskās apkopes  darbus vēstuļu franktēšanas mašīnai (viena reize) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Posttech" 40,87 Ls 05.03.2013.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 212,94 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 81,90 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 49,14 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Remontdarbi AS RAUTAKESKO 4290,68 Ls 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas
Vienošanās par grozījumiem operatīvā līzinga (nomas) līgumā ALD Automotive SIA 163,55 Ls mēnesī 29.04.2013.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 32,76 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 90,09 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 49,14 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 20,00 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 8,19 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
PVC logu komplekta izgatavošana, montāžas un veco logu demontāžas darbu veikšana SIA''DĀVIS LOGI UN DURVIS'' 3206,55 Ls Līdz līguma saistību izpildei
Paklāju noma SIA "TEPIX" Atkarībā no līguma darbības termiņa Noslēgts uz vienu kalendāro gadu
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 148,68 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 8,26 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Par elektroenerģijas tirdzniecību AS "Latvenergo" atkarībā no pasūtītā daudzuma Līdz līguma saistību izpildei
Uzkopšanas darbi SIA "KEMKO", 3145,98 Ls Līdz līguma saistību izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 99,12 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Automašīnas noma SIA "Rentgroup Auto" 607,00 Ls Līdz 20.01.2013.
Par elekrtoenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumu sniegšanu AS "Sadales tīkls" atkarībā no pasūtītā daudzuma Līdz līguma saistību izpildei
Remontdarbi AS RAUTAKESKO 3583,51 Ls Līdz līguma saistību izpildei

2011. gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma darbības laiks
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 8,19 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Telpu noma Bauskas reģionālajā nodaļā Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada administrācija" 0,82 Ls par kvadrātmetru mēnesī 31.12.2011.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 65,52 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 8,19 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Zīmogu un spiedogu izgatavošana un nomaiņa SIA"Zīmogu fabrika" atkarībā no tehniskās specifikācijas 20.01.2012.
Pielikums Nr.4 par grozījumiem 01.09.2005. līgumā par maksas stāvvietas izmantošanu SIA"EuroPark Latvia" 147,54 Ls līdz līguma saistību izpildei
Lietu vāku piegāde AS"Lanateks" atkarībā no pasūtītā daudzuma 19.02.2012.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 8,19 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
LMT pakalpojums "Mazcenas mobilais" SIA"Latvijas Mobilais Telefons" 7,38 Ls 02.03.2013.
LMT pakalpojums "Mazcenas mobilais" SIA"Latvijas Mobilais Telefons" 7,38 Ls 02.03.2013.
Preču iegāde mazumtirdzniecības veikalos SIA"DEPO DIY" atkarībā no preču daudzuma un cenas 01.02.2012.
PVC logu komplekta izgatavošana, montāžas un veco logu demontāžas darbu veikšana SIA''DĀVIS LOGI UN DURVIS'' 1001,89 Ls Līdz līguma saistību izpildei
Operatīvā līzinga(nomas) līgums SIA''ALD Automotive'' 163,55 Ls mēnesī 01.04.2012.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 49,14 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
LMT pakalpojums "Mazcenas mobilais" SIA"Latvijas Mobilais Telefons" 7,38 Ls 10.05.2013.
LMT pakalpojums "Mazcenas mobilais" SIA"Latvijas Mobilais Telefons" 7,38 Ls 10.05.2013.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 49,14 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 57,33 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 16,38 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 16,38 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 24,57 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Līgums par IT projektu darbiem VAS "Tiesu nama aģentūra" 726,000 Ls Līgums ir spēkā 6 mēnešus vai līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei
Par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kvalitātes uzraudzību SIA PricewaterhouseCoopers 13, 160 00 Ls 12.08.2010.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 16, 38 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 24,57 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 40,95 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 32,76 Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 8.19 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Veikt pieslēguma punktu izveidošanu, pārvietošanu un pieslēgšanu esošajam korporatīvā datu un balss pārraides tīlam saskaņā ar specifikāciju. SIA "Citrus Solutions" Nepārsniedzot 24398,36 Ls (tajā skaitā PVN) 2 gadi
Līgums par UR apbalvojuma projektu Mikāna zeltkaļu darbnīca "Kalvis" SIA 183,00 Ls līdz 30.09.2011.
Ūdens attīrīšanas iekārtu noma SIA ECOFINN Atkarībā no līguma darbības termiņa 2 gadi
Nomas līgums par nekustamo īpašumu Saldus novada pašvaldība 0,50 Ls par kvadrātmetru mēnesī 31.12.2012.
Nomas līgums par telpām arhīva krātuves vajadzībām SIA "KORPORATĪVIE ĪPAŠUMI" 1,50 Ls par kvadrātmetru mēnesī 31.10.2021.
Telpu nomas līgums VA "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" 6025,65 Ls mēnesī 17.01.2016.
Par apmācību un treniņu plāna izstrādi SIA "Globaly" 429 Ls līdz 08.02.2012.
Apsardzes un ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana SIA "GM STRĒLNIEKS" 321,26 Ls 13.11.2011.
Veikt tehniskās apkopes un tarifu bloka maiņas darbus SIA "Posttech" 18.08 Ls Noslēgts uz vienu kalendāro gadu
Telpu noma Bauskas reģionālajā nodaļā Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada administrācija" 0,78 Ls mēnesī par kvadrātmetru 31.12.2012
Reģistra datoru un videonovērošanas tīkla pārbūve SIA "GAPPA" 1723.94 LS Līdz 29.12.2011.

2010. gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma darbības laiks
Kondicionēšanas iekārtu montāža Bauskas, Jēkabpils, Rēzeknes reionālajās nodaļā SIA "SALANG-P" 916,00 Ls Līdz saistību savstarpējai izpildei
Kondicionēšanas iekārtu montāža Rīgā SIA ''Klimat Komfort'' 680,80 Ls Neierobežotu laiku
Par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas darbināšanas organizatoriskā, tehniskā un finansēšanas modeļa izstrādi SIA"PricewaterhouseCoopers" 14900 Ls 12.08.2010.

Konsultāciju pakalpojumi

SIA ''Ernst&Young Baltic" 2990,00Ls 06.06.2010.
Skenēšanas tehnikas apkalpošana un remonts SIA ''IP Group'' 1835, 88 Ls Līdz darbu veikšanai
Grīdas linoleja vaskošana un tīrīšana SIA''Sumus'' 777,60 Ls Līdz darbu izpildei
150 Panda Security for business licences (noma) SIA"Datu centrs'' 1500,00 Ls Līdz 01.10.2011.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS" Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 49,56 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Apsardzes-ugunsdrošības signalizācijas sistēmas ierīkošana Valmieras reģionālajā nodaļā SIA"Respekts" 226,53 Ls Līdz darbu izpildei
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS" Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 82,60 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izstrāde , ieviešana, garantijas uzturēšana un datortehnikas piegāde sistēmas ekspluatācijas nodrošināšanai PS"LUROSFT IS'' nepārsniedzot 1 939 036,61 Ls Līdz noteikto saistību pilnīgai izpildei.
Degvielas debetkarte "LUKOIL" bezskaidras naudas norēķiniem par precēm degvielas uzpildes stacijās SIA"LUKoil Baltija R"   Līdz 31.12.2011.
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 16,52 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš
Vienošanās par kvalificēta sertifikāta(e-paraksts) apmaksu PASŪTĪTĀJA darbiniekiem LĪGUMAM Nr.50SP00/2009.3.par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu VAS"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 90,09 Ls Kad beidzies pēdējā šīs vienošanās ietvaros izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš