• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Projekti

1. Sadarbība ar projektu EgoPrice

Sadarbība ar projektu EgoPrise

egoprise

Baltic Sea Region

2011.gada jūnijā Uzņēmumu Reģistrs noslēdza līgumu ar Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta „E-GOvernment solutions as instruments to qualify the public sector for the specific needs of small and medium sized enterPRISEs (SMEs) in the rural BSR - EgoPrise” partneriem Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un fondu „Rīgas Biznesa universitāte” par sadarbību Uzņēmumu Reģistra sniegto pakalpojumu pilnveidošanā, ieviešot uzņēmumu reģistrācijas e-pakalpojumus.

Sadarbības pušu pārstāvju izveidotā ekspertu valde regulārās sēdēs pārrunāja ar e-pakalpojumu ieviešanu saistītos jautājumus, un Uzņēmumu reģistrs informēja sadarbības partnerus par e-pakalpojumu ieviešanas procesa aktualitātēm. Uzņēmumu reģistrs nodrošināja projektā iesaistītos sadarbības partnerus ar detalizētu informāciju par dokumentu apstrādes procesu iestādes iekšienē, t.sk. demonstrācijas, tādējādi sniedzot atbalstu ideālā uzņēmumu reģistrācijas procesa modelēšanā. Sadarbības partneri sniedza informāciju Uzņēmumu reģistram par nepieciešamajiem reģistrācijas procesa uzlabojumiem, kas izrietēja no EgoPrise projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un uzņēmēju aptaujām.

Sadarbības noslēgumā 2012.gada novembrī projekta sadarbības partneri organizēja divas konferences (Rīgā un Liepājā) par ieviestajiem Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumiem, kā arī sagatavoja bukletu par Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumiem. Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi ir pieejami portālā www.latvija.lv.

Informācija par EgoPrise projektu: www.egoprise.eu.

Biznesa reģistra atbalsta rīks