• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Projekti

5. BRIS

Projekta nosaukums un numurs: “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savienošana ar Biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēmu”  Nr.  INEA/CEF/ICT/A2016/1194095

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: CEF Telecom Calls 2016, CEF-TC-2016-1 – Business Registers Interconnection System (BRIS)

Projekta ieviešanas periods: 01.10.2016.-.30.06.2018.

Projekta finansējums (EUR):

  • kopējais projekta finansējums: 230 001
  • ārvalstu finansējums: 142 563
  • līdzfinansējums: 87 438

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt sekmīgu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savienošanu ar Biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēmu (turpmāk –BRIS) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 13.jūnija direktīvas 2012/17/ES, ar ko Padomes direktīvu 89/666/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2005/56/EK un 2009/101/EK groza attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību noteiktajam.

Projekta rezultāti:

  1.  Nodrošināta dalībvalstu biznesa reģistru, tai skaitā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestā komercreģistra savstarpējā savienojamība Biznesa reģistru savstarpējās savietošanas sistēmā (turpmāk – BRIS), izmantojot savietotāja platformu.
  2. Izveidota iespēja izmantojot BRIS jebkuram interesentam saņemt bez maksas ziņas par sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko formu, juridisko adresi un dalībvalsti, kurā tā ir reģistrēta.
  3. Izmantojot BRIS, reģistram, kurā reģistrēta sabiedrība, kurai ir citās dalībvalstīs reģistrētas filiāles, nekavējoties tiek sniegta informācija par jebkādu sabiedrības darbības izbeigšanas vai maksātnespējas procedūru uzsākšanu un pabeigšanu un par sabiedrības izslēgšanu no reģistra, dalībvalstij, kuras reģistrā reģistrēta sabiedrības filiāle;
  4. Pārrobežu apvienošanās pabeigšana tiek darīta zināma publiskajā reģistrā, kurā pārrobežu apvienošanās procesā iesaistītajām sabiedrībām (uzņēmumiem) ir jāiesniedz dokumenti. Reģistrs, kurā ir reģistrēta pārrobežu apvienošanās rezultātā izveidotā sabiedrība, izmantojot BRIS, ziņo reģistram, kurā katrai iesaistītajai sabiedrībai bija jāiesniedz dokumenti par to, ka pārrobežu apvienošanās ir stājusies spēkā.

Projekta vadītājs, kontaktinformācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Attīstības departamenta vadītāja vietnieks Edgars Goba, tālr: 67031737, e-pasts: Edgars.Goba@ur.gov.lv