• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Projekti

6. E-JUSTICE

09.10.2015. tika parakstīts līgums starp Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru (turpmāk – UR) un Eiropas Komisiju par finansējuma piešķiršanu finanšu programmas „Tiesiskums 2014-2020” 2014. gada darba programmas ietvaros izsludinātā atklātā konkursa nacionāla vai starptautiska līmeņa e-tiesiskuma (e-Justice) projektu attīstībai ietvaros.

Projekts “Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums”

Projekta mērķis bija nodrošināt Latvijas maksātnespējas reģistra pieejamību Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājiem, ieviešot:

 1. Latvijas maksātnespējas reģistra informācijas meklēšanas funkcionalitāti E-Justice portālā, kas izpilda gada 2.maijā Eiropas Padomes apstiprinātajā e-tiesiskums stratēģijā 2014 – 2018.gadam A prioritātes uzdevumu – nacionālo maksātnespējas reģistru pieslēgšana Eiropas e-tiesiskuma portālam.
 2. Latvijas maksātnespējas reģistra informācijas pieejamību angļu valodā.

Projekta kopējās izmaksas bija 116.645,00 EUR, no kuriem 80% (93.316,00 EUR) sedza Eiropas Komisija, bet atlikušie 20% (23.329,00 EUR) tika segti no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tika sākts 2016.gada 4.janvārī, un tā kopējais ieviešanas termiņš bija 16 mēneši.

Projekta rezultāti:

 1. Nodrošināta Latvijas maksātnespējas reģistra meklēšanas funkcionalitāte portālā e-Justice. Informācija portālā ir pieejama visās Eiropas Savienības dalībvalstu valodās un tā ir bez maksas. Ar funkcionalitāti iespējams iepazīties šeit: https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-lv.do
 2. Izveidota mūsdienīga Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnes maksātnespējas reģistra sadaļa, kur iespējams bez maksas saņemt visas ierakstāmās ziņas maksātnespējas reģistrā latviešu un angļu valodās. Tīmekļa vietnes maksātnespējas sadaļa ir pielāgota lietošanai mobilajās ierīcēs. Ar tīmekļa vietnes sadaļu iespējams iepazīties šeit: https://maksatnespeja.ur.gov.lv/
 3. Latvijas maksātnespējas reģistra informācijas pieejamību mašīnlasāmā formātā. Projekta ietvaros funkcionalitāte ir izstrādāta, taču netiks piedāvāta klientiem līdz brīdim, kamēr būs ieviesti pielāgojumi sakarā ar izmaiņām Maksātnespējas likumā.

 Informācijas apjoms:

E-tiesiskuma (e-Justice) portālā iegūstami maksātnespējas procesa pamatdati:

 • par fizisku personu: pasludināšanas datums, procesa veids un raksturs, tiesa, prasību iesniegšanas termiņš, informācija par administratoru;
 • par juridisku personu: informācija par juridisko personu, procesa pasludināšanas un izbeigšanas datums, procesa veids un raksturs, tiesa, prasību iesniegšanas termiņš, informācija par administratoru.

Plašāku informāciju - procesa izziņu no maksātnespējas reģistra var iegūt apmeklējot Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnes maksātnespējas reģistra sadaļu.

Projekta ieguvēji:

ES dalībvalstu nacionālās un ES starptautiskās tiesas. Ātrā un uzticamā veidā tiks nodrošināta Latvijā uzkrātās maksātnespējas informācijas nodošana, tādā veidā paātrinot tiesu procesus. Šī informācija kļūs publiskāka un līdz ar to tiesu darbs atklātāks.

ES valstu un pašvaldību iestādes. Tiks atvieglota ikdienas pienākumu veikšana saistībā ar Latvijā reģistrētām fiziskām un juridiskām personām. Maksātnespējas reģistrs ir nepieciešams dažādu nozaru valsts iestādēm gan tiešo funkciju pildīšanai, gan kā preču un pakalpojumu patērētājiem.

Uzņēmumi. Tiks atvieglota uzņēmēju ikdiena, ātrā un viegli pieejamā veidā pārliecinoties par Latvijā reģistrētu juridisku un fizisku personu maksātspēju. Izdalās trīs lielākās uzņēmēju grupas, kurām ir aktuāla maksātnespējas reģistru informācija:

 • Ātrai un kvalitatīvai klientu apkalpošanai, ir nozīmīgi ērti pārliecināties par potenciālo kredītņēmēju neatrašanos maksātnespējīgo personu lokā.
 • Aizdodot naudu Latvijā reģistrētam uzņēmumam, ir būtiski pārliecināties par uzņēmuma sniegto informāciju maksātnespējas jautājumos. Tāpat ātra pārliecināšanās par Latvijā reģistrētu uzņēmumu īpašnieku maksātspēju paātrinātu kreditēšanas procesu un palielinātu savstarpēju uzticēšanos starpvalstu uzņēmumu vidū par to, ka nauda tiks atdota. Privātpersonu kreditēšanas jomā galvenais faktors, lai izšķirtos par pozitīvu lēmumu, ir pārliecība par fiziskās personas maksātspēju, ko Latvijā reģistrētu privātpersonu gadījumā piedāvā maksātnespējas reģistra savienošana ar e-tiesiskums portālu.
 • Biznesa partneri. Iesaiste jaunā biznesā ir pamatojama uz savstarpēju uzticamību, ko veicina maksātnespējas informācijas apzināšana. Latvijā darbojas 150182 komersanti[1], no kuriem liela daļa, lai ātrāk un veiksmīgāk attīstītos, meklē biznesa partnerus ārvalstīs. Latvijas maksātnespējas reģistra dati kopējā ES pieejamā portālā veicinās atklātāku komunikāciju biznesa partneru vidū un mazinās negodīgu Latvijas uzņēmēju komercpraksi attiecībās ar biznesa partneriem citās ES dalībvalstīs.

Iedzīvotāji. Plašāka maksātnespējas reģistra informācijas pieejamība sekmēs godprātīgāku uzņēmējdarbības vidi, kas nozīmē, ka patērētāju tiesības tiks retāk pārkāptas un būs lielākas iespējas pārbaudīt potenciālo preču vai pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas varbūtību.

 Maksātnespējas dati par citām ES valstīm:

Integrētā meklēšana pašreiz pieejama Čehijas, Vācijas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes, Austrijas, Rumānijas, Slovēnijas valstu maksātnespējas reģistros.

 Papildus informācija:

Maksātnespējas reģistrā tiek ierakstītas ziņas, kas saistītas ar administratoru iecelšanu/ atcelšanu, tiesiskās aizsardzības procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi. Maksātnespējas reģistrs nodrošina maksātnespējas lietas publiskumu

Eiropas e-tiesiskuma portāls ir vienots elektronisks informācijas avots tieslietu jomā, kas tīmekļa vietnē palīdz pilsoņiem, uzņēmumiem, advokātiem un tiesnešiem iegūt informāciju par pārrobežu juridiskajiem jautājumiem: https://e-justice.europa.eu

Prezentācija no projekta prezentēšanas preses konferences.


[1] UR statistikas dati 26.04.2017.