• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Projekti

2. UR informācijas sistēmas pielāgošana eiro

Projekta nosaukums Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.  pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” trešās kārtas projekts „Tieslietu ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana eiro ieviešanai” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/009/005), „Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pielāgošana eiro valūtai un SEPA saņēmēja identifikatora uzturēšanai” (ID Nr. UR 2013/5ERAF).

Projekta mērķis Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pielāgošana nepieciešama, lai konvertētu sistēmā izveidotos datu apstrādes procesus no latiem uz eiro, saglabājot sistēmas funkcionalitāti un integritāti, pielāgojot starpsistēmu datu apmaiņas un elektronisko pakalpojumu funkcionalitāti.

Projekta finansējums Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pielāgošanai eiro LVL 99981,4 (Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 100%).

Projekta īstenošanas laiks 2013.gada maijs – 2014.gada februāris

Cita informācija par projektu Ņemot vērā 2013. gada 4. aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr. 136 „Par Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu” 1. pielikuma „Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai” darbību Nr. Be4.8 un Latvijas Nacionālās SEPA darba grupas 2012. gada 9. novembra un 2012. gada 26. novembra sēdēs izskatīto un apstiprināto Latvijas Nacionālo SEPA plānu 4.0 versiju, kas paredz, ka Uzņēmumu reģistram sākot ar eiro ieviešanas dienu jāuztur vienotās eiro maksājumu telpas (SEPA) saņēmēja identifikators Reģistra informācijas sistēmā, projekta ietvaros, vienlaikus ar Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pielāgošanu eiro valūtai, Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma tiek pielāgota vienotās eiro maksājumu telpas saņēmēja identifikatora piešķiršanai, uzturēšanai un publiskuma nodrošināšanai sākot ar 2014.gada 1.janvāri.