• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Sabiedrības līdzdalība

Uzņēmuma reģistrs piedāvā sabiedrībai līdzdarboties divos veidos - piedalīties ar komentāriem likumprojekta grozījumu izstrādē, kā arī konsultējoties ar nozares profesionāļiem Konsultatīvās Padomes formā.


Aktualitātes

Visas saistītās aktualitātes

Konsultatīvā padome

Uzņēmumu reģistra konsultatīvā padome

Uzņēmuma reģistra Konsultatīvā padome ir konsultatīva sabiedrības līdzdalības forma valsts pārvaldē, kuras mērķis ir sekmēt Uzņēmumu reģistra funkciju attīstību un sniegt teorētisku atbalstu UR tiesību piemērošanas jautājumos.

Lai nodrošinātu atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi, padomes sastāvā darbojas sabiedrības interešu pārstāvji - organizācijas, sabiedrībā atzīti eksperti un savas nozares speciālisti. 

Konsultatīvās padomes dalībnieki ir fiksēti vairākos normatīvos aktos un to loks nav paplašināms.

Konsultatīvās padomes nolikums
402KB , PDF , izveidots
Zinojums par konsultatīvās padomes darbu
585,3KB , PDF , 8 lapas , atjaunots
Galvenā valsts notāre Guna Paidere par Konsultatīvās padomes darbu
144,7KB , PDF , 11 lapas , atjaunots

Konsultatīvās padomes dalībnieki un to pārstāvji

Konsultatīvās padomes dalībnieki noteikti saskaņā ar Uzņēmumu reģistra rīkojumu :

Ārvalstu investoru padome Latvijā Māris Vainovskis
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte Aivars Lošmanis
Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācija Brigita Tērauda
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija Uldis Apsītis
Latvijas Datortehnoloģiju asociācija Daiga Kiopa
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Jānis Endziņš, Jānis Atslens
Latvijas Zvērinātu advokātu padome Rihards Niedra 
Latvijas Juristu biedrība Silvija Līce, Aivars Borovkovs
Latvijas Tirgotāju asociācija Austris Kalniņš, Henriks Danusēvičs
Latvijas Darba devēju konfederācija Līga Menģelsone, Eduards Filipovs
Latvijas Finanšu nozares asociācija Ketija Tola
Latvijas Zvērinātu notāru padome Ilze Pilsētniece
Latvijas Krimināllietu advokātu biedrība Aldis Alliks
Komerclikuma projekta izstrādes grupas vadītājs un Komerclikuma komentāru autors Aigars Strupišs
Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedra Jānis Grasis
Biznesa augstskolas Turība Juridiskā fakultāte Liene Cakare
Tiesību zinātņu pētniecības institūts Ringolds Balodis

Aktualitātes

Visas saistītās aktualitātes