• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Starptautiskā sadarbība

1. Ievads

Uzņēmumu reģistra speciālisti katru gadu piedalās ikgadējās Eiropas Komercreģistru foruma konferencēs dažādās valstīs, dodas pieredzes apmaiņā uz citu valstu reģistru iestādēm, kā arī piedalās organizētajos starptautiskajos pasākumos Latvijā. Tāpat arī pie mums pieredzes apmaiņā viesojas dažādas ārvalstu delegācijas.

Publikācijas par starptautisko sadarbību

Vācijas Baltijas Tirdzniecības kameras žurnāls ahkAktuell, 2010. gada Nr. 1

Dienas bizness, 2009. gada 2.decembris, Tadžiki apgūst Latvijas pieredzi.

LETA, 2009. gada 30. novembris, Tadžiki iepazīsies ar Uzņēmumu reģistra darbību.

Video

Konference „Korporatīvā pārvaldība - līdzeklis konkurētspējas palielināšanai digitālajā laikmetā”