• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Starptautiskā sadarbība

2. Sadarbība ar Ukrainu

2014.gada 30.-31. oktobris

No 2014.gada 30. līdz 31.oktobrim Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju un masu informācijas līdzekļu reģistrācijas nodaļas vadītāja Lilita Strode un Juridiskās nodaļas juriskonsulte Jūlija Alekseruna piedalījās Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) rīkotajā konferencē „Pilsoniskā sabiedrība un valsts: dialogs un partnerība” Kijevā, Ukrainā. Konference rīkota Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas īstenotā projekta ietvaros par atbalsta sniegšanu Ukrainas valsts iestādēm nevalstisko organizāciju darbības regulējošo normatīvo aktu piemērošanas jomā, tostarp nevalstisko organizāciju reģistrācijas jautājumos. Uzņēmumu reģistra pārstāvji prezentēja NVO reģistrācijas regulējumu, Reģistra uzdevumus un funkcijas, kā arī informācijas pieejamības jautājumus.

2013.gada 11.-12.marts

No 2013.gada 11. līdz 12.martam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītājs Aivars Paegle vadījis darba grupas starptautiskajā seminārā „Seminārs par vienotas komerciālo un nekomerciālo organizāciju reģistrācijas iestādes izveidi” (Workshop on Single Institution for Registration of Commercial and Non-Commercial Organizations) Kijevā, Ukrainā. Semināru organizēja Eiropas Komisija. Ukrainas valsts reģistrācijas dienests un citi semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pieredzi vienotas iestādes izveidošanā tiesību subjektu reģistrēšanai, tiesību subjektu reģistrācijas procesu Latvijā, prezentētas reģistrācijas procesā izmantojamās tehnoloģijas, apskatīts tiešsaistes reģistrācijas normatīvais regulējums, elektroniskā paraksta lietošana tiesību subjektu reģistrācijā, kā arī citi jautājumi.

Sīkāka informācija par semināru Eiropas Komisijas mājaslapā.