• lv
 • en
 • 2 vakances
 • Kontroles nodaļa

Valsts notāra/-es ierēdni Kontroles nodaļā uz noteiktu laiku

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komandai ir nepieciešams jauns kolēģis, kuram ir svarīgas tādas vērtības kā koleģialitāte un profesionalitāte šādam ierēdņa amatam – valsts notārs/-e Kontroles nodaļā (divas amata vietas uz noteiktu laiku Rīgā)

Kontroles nodaļa nodrošina lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās, normatīvajos aktos noteikto ziņu par Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību subjektu un juridisko faktu publisku ticamību, atsevišķu tiesību subjektu darbības izbeigšanu un izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

Galvenie pienākumi:

 • izskatīt Uzņēmumu reģistrā iesniegtos valsts un pašvaldību, un to institūciju, kā arī fizisko un juridisko personu iesniegumus, un sagatavot uz tiem atbilžu projektus;
 • nodrošināt Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību subjektu darbības un juridisko faktu kontroli, tostarp izskatīt Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību subjektu reģistrācijas lietas un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sagatavot brīdinājumu vēstules;
 • kārtot Uzņēmumu reģistrā administratīvo pārkāpumu lietvedību, tostarp sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus.
 • pieņemt lēmumus un ierakstīt komercreģistrā ziņas par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, pamatojoties uz komercreģistra iestādes lēmumu.

Prasības pretendentam/-ei:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.pantam;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • zināšanas komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos, administratīvajās tiesībās, civilprocesa tiesībās, civiltiesībās;
 • zināšanas lietvedībā,
 • vēlama pieredze juridisku dokumentu sastādīšanā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un augsta atbildības izjūta;
 • precizitāte,
 • labas saskarsmes spējas.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā;
 • labus darba apstākļus;
 • apmācības un profesionālās izaugsmes iespējas;
 • bruto atalgojumu, sākot no EUR 664,00 (8.mēnešalgu grupa), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • darbavietu Rīgā, Pērses ielā 2.

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikuma dokumentus (CV, pieteikuma vēstule un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas) iesniegt vai nosūtīt pa pastu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2 vai e-pastu: info@ur.gov.lv. Tālruņi uzziņām – 67031816, 67031815.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (kontaktinformācija: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011);

- datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts, Valsts civildienesta likuma 7., 8. un 9.pants un Darba likuma 38.pants.