• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Informācija par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem

Juridisks veidojums ir veidojums, kurš nav juridiskā persona, bet kuram ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja un kura struktūrā var ietilpt dibinātājs, pilnvarotais, pārraudzītājs (pārvaldnieks) vai tiem līdzvērtīgi statusi.

Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā tiek reģistrēta informācija par ārvalstu juridiskā veidojuma patiesajiem labuma guvējiem.

Likums, kas nosaka Uzņēmumu reģistra kompetenci attiecībā uz juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistra vešanu, stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.