• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrācija

1. Kopsavilkums

Informāciju par ārvalsts juridiskā veidojuma patiesajiem labuma guvējiem iesniedz tā pilnvarnieks (pārvaldnieks) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgās informācijas uzzināšanas dienas, sekojošos gadījumos:

  • ja pilnvarnieks (pārvaldnieks) – fiziskā persona - ir rezidents vai pilnvarnieks (pārvaldnieks) – juridiskā persona – ir reģistrēta Latvijā;
  • pirms darījuma attiecību uzsākšanas vai nekustamā īpašuma iegādes juridiskā veidojuma vārdā, ja pilnvarnieka (pārvaldnieka) - fiziskās personas – rezidences valsts ir ārpus Eiropas Savienības vai pilnvarnieks (pārvaldnieks) – juridiskā persona – ir reģistrēts ārpus Eiropas Savienības.
  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • atsevišķā pieteikuma veidlapa informācijas par patieso labuma guvēju reģistrācijai juridiskajos veidojumos.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no informācijas uzzināšanas.