• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīla

Komercķīla ir ķīlas tiesība, kas Komercķīlas likuma noteiktajā kārtībā reģistrēta komercķīlu reģistrā.

Par komercķīlas priekšmetu var būt

  • kustama ķermeniska vai bezķermeniska lieta (tai skaitā prasījuma tiesības), kas pieder komersantam vai citai juridiskajai personai,
  • reģistrācijai pakļautas lietas (transportlīdzeklis, traktortehnika, ganāmpulks vai preču zīme, patents, dizainparaugs), kā arī uzņēmums kā lietu kopība, pajas, akcijas un obligācijas var būt par komercķīlas priekšmetu neatkarīgi no tā, kam šīs lietas pieder.

Par komercķīlas priekšmetu nevar būt kuģis, finanšu instruments, kas iegrāmatots finanšu instrumentu kontā, kredītprasības Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē, finanšu līdzekļi, kā arī no čeka vai vekseļa izrietošs prasījums. Kā arī aizliegts ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām zvērinātu advokātu biroja pamatkapitāla daļas.


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju? Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. 

Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu. Atsauksme par kvalitāti