• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas dzēšana

1. Kopsavilkums

Komercķīlas dzēšanu piesaka, ja ir dzēsts komercķīlas pamats. Pieteikums par komercķīlas dzēšanu Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz piecu dienu laikā no komercķīlas izbeigšanās dienas.

  • 5 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikums - to iesniedz, aizpildot pieteikuma formu Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv Pieteikumu elektroniski paraksta komercķīlas ņēmējs vai pilnvarotā persona;
  • tiesas nolēmuma noraksts (ja komercķīla tiek dzēsta uz tiesas nolēmuma pamata);
  • pilnvara pieteikuma parakstīšanai (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu).