• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas dzēšana

5. Iesniedz dokumentus

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus iesniedz komercķīlas ņēmējs vai pilnvarotā persona (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās ņēmēja drošu elektronisko parakstu).


Komercķīlas e-pakalpojumā

  • Komercķīlas pieteikumu Uzņēmumu reģistram iespējams iesniegt, kā arī saņemt atbildes dokumentu tiešsaistē, izmantojot Komercķīlas e-pakalpojumu.
  • E-pakalpojumā jāautentificējas, jāaizpilda speciāli izveidota forma - pieteikums, t.sk. jāpievieno pieteikumam pievienojamie dokumenti.
  • Pieteikums un pieteikumam pievienojamie dokumenti jāparaksta ar e-parakstu.
  • Nav nepieciešama papildus parakstu apliecināšana
Kā izmantot komercķīlas e-pakalpojumu?