• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas dzēšana

6. Pašpārbaude

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām veikt pašpārbaudi, uzmanību pievēršot diviem faktoriem - nepieciešamie dokumenti un dokumentu noformējums, atbilstoši juridiskā spēka prasībām e-vidē.


    • Pieteikums - aizpildīta pieteikuma forma Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv 
    • Pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē parakstījis komercķīlas ņēmējs vai pilnvarotā persona.
    • Ja komercķīla tiek dzēsta uz tiesas nolēmuma pamata - pievienots elektroniski, ar e-parakstiem, parakstīts dokumenta oriģināls vai elektroniskā dokumenta atvasinājums.
    • Ja pieteikumu un dokumentus iesniedz pilnvarotā persona - pilnvara pieteikuma parakstīšanai, ko elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, parakstījis pilnvaras devējs vai zvērināts notārs, kurš veicis pilnvarojuma notariālo apliecināšanu. Ja pilnvara izdota svešvalodā, tad pievienots  tulkojums (ar tulka e-parakstu) vai zvērināta notāra taisīts tulkojuma apliecinājums (ar zvērināta notāra e-parakstu).