• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Jaunas komercķīlas reģistrācija

3. Aizpildi reģistrācijas pieteikumu

Pieteikumu e- pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv parakstīt var komercķīlas devējs vai komercķīlas devēja pilnvarotā persona (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu).

Pieteikumu un pievienotos dokumentus iesniegt var komercķīlas devējs, komercķīlas ņēmējs vai komercķīlas devēja pilnvarotā persona.

NB! Ja iesniedzējs ir persona, kura nav pieteikuma parakstītājs, tad persona e-pakalpojuma vietnē izveido jaunu pieteikumu, aizpilda ailes, pievieno parakstītos dokumentus, saglabā visu, pēc tam nospiež pogu "ģenerēt pieteikumu", kā rezultātā iegūst aizpildītu pieteikuma veidlapu, ko var lejuplādēt savā datorā, aizsūtīt pa e-pastu parakstītājam uz parakstu un attiecīgi pēc tam  augšuplādēt, lai parakstīto pieteikumu un pievienotos dokumentus iesniegtu.