• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Jaunas komercķīlas reģistrācija

5. Iesniedz dokumentus

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus iesniedz komercķīlas devējs, komercķīlas ņēmējs vai komercķīlas devēja pilnvarota persona. 

Pieteikumu parakstīt var komercķīlas devējs vai komercķīlas devēja pilnvarota persona (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu).

NB! Ja iesniedzējs ir persona, kura nav pieteikuma parakstītājs, tad persona e-pakalpojuma vietnē izveido jaunu pieteikumu, aizpilda ailes, pievieno parakstītos dokumentus, saglabā visu, pēc tam nospiež pogu "ģenerēt pieteikumu", kā rezultātā iegūst aizpildītu pieteikuma veidlapu, ko var lejuplādēt savā datorā, aizsūtīt pa e-pastu parakstītājam uz parakstu un attiecīgi pēc tam  augšuplādēt, lai parakstīto pieteikumu un pievienotos dokumentus iesniegtu.  


Komercķīlas e-pakalpojumā

  • Komercķīlas pieteikumu Uzņēmumu reģistram iespējams iesniegt, kā arī saņemt atbildes dokumentu tiešsaistē, izmantojot Komercķīlas e-pakalpojumu.
  • E-pakalpojumā jāautentificējas, jāaizpilda speciāli izveidota forma - pieteikums, t.sk. jāpievieno pieteikumam pievienojamie dokumenti.
  • Pieteikums un pieteikumam pievienojamie dokumenti jāparaksta ar e-parakstu.
  • Nav nepieciešama papildu parakstu apliecināšana
Kā  izmantot komercķīlas e-pakalpojumu?