• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Jaunas komercķīlas reģistrācija

6. Pašpārbaude

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām veikt pašpārbaudi, uzmanību pievēršot diviem faktoriem - nepieciešamie dokumenti un dokumentu noformējums, atbilstoši juridiskā spēka prasībām e-vidē.


  • Pieteikums - aizpildīta pieteikuma forma Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv 
  • Pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē parakstījis pats komercķīlas devējs vai viņa pilnvarotā persona.
  • Komercķīlas līgums - pievienots elektroniski, ar e-parakstiem, parakstīts dokumenta oriģināls vai elektroniskā dokumenta atvasinājums. Ja dokuments tulkots, tad pievienots tulkojums (ar tulka e-parakstu) vai zvērināta notāra taisīts tulkojuma apliecinājums (ar zvērināta notāra e-parakstu) .
  • Dokuments, no kura izriet nodrošināmais prasījums -pievienots elektroniskā dokumenta oriģināls vai elektroniskā dokumenta atvasinājums. Ja dokuments tulkots, tad pievienots tulkojums (ar tulka e-parakstu) vai zvērināta notāra taisīts tulkojuma apliecinājums (ar zvērināta notāra e-parakstu) .
  • Ja komercķīla tiek nodibināta uz tiesas nolēmuma pamata - tiesas nolēmuma noraksts elektroniskā formā.
  • Ja komercķīla tiek nodibināta uz tiesas nolēmuma pamata - dokuments, kas apliecina Komercķīlas likuma 9.panta trešajā daļā noteiktos komercķīlas nodibināšanas priekšnoteikumus, elektroniskā formā.
  • Ja pieteikumu un dokumentus iesniedz pilnvarotā persona - pilnvara pieteikuma parakstīšanai, ko elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, parakstījis pilnvaras devējs vai zvērināts notārs, kurš veicis pilnvarojuma notariālo apliecināšanu. Ja pilnvara izdota svešvalodā, tad pievienots  tulkojums (ar tulka e-parakstu) vai zvērināta notāra taisīts tulkojuma apliecinājums (ar zvērināta notāra e-parakstu) .
  • Informācija par veikto maksājumu ir norādīta pieteikumā (vai pieteikumam pievienota kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu).
  • Ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta lieta (transportlīdzeklis, traktortehnika, ganāmpulks vai preču zīme, patents, dizainparaugs) - pieteikumā ir norādīta informācija par veikto maksājumu vai pievienoti maksājuma dokumenti, kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļauto lietu reģistrā (CSDD; VTUA; LDC; Patentu valde ).