• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas ņēmēja maiņa

5. Iesniedz dokumentus

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus iesniedz komercķīlas devējs vai pilnvarotā persona (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu).


Komercķīlas e-pakalpojumā

  • Komercķīlas pieteikumu Uzņēmumu reģistram iespējams iesniegt, kā arī saņemt atbildes dokumentu tiešsaistē, izmantojot Komercķīlas e-pakalpojumu.
  • E-pakalpojumā jāautentificējas, jāaizpilda speciāli izveidota forma - pieteikums, t.sk. jāpievieno pieteikumam pievienojamie dokumenti.
  • Pieteikums un pieteikumam pievienojamie dokumenti jāparaksta ar e-parakstu.
  • Nav nepieciešama papildus parakstu apliecināšana
Kā izmantot komercķīlas e-pakalpojumu?