• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas ņēmēja maiņa

1. Kopsavilkums

Komercķīlas ņēmēja maiņu piesaka, ja ir pabeigta komercķīlas ņēmēja (juridiskas personas) reorganizācija vai komercķīlas ņēmēja uzņēmums (lietu kopība) ir pārgājusi citai personai.

  • 5 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikums - to iesniedz, aizpildot pieteikuma formu Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv;
  • pilnvara parakstīt pieteikumu (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu);
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Jaunais komercķīlas ņēmējs 30 dienu laikā no reģistrācijas paziņo komercķīlas devējam par komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrāciju, norādot Komercķīlas likuma 7.pantā noteiktās ziņas.