• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas ņēmēja maiņa

6. Pašpārbaude

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām veikt pašpārbaudi, uzmanību pievēršot diviem faktoriem - nepieciešamie dokumenti un dokumentu noformējums, atbilstoši juridiskā spēka prasībām e-vidē.


    • Pieteikums - aizpildīta pieteikuma forma Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv 
    • Pieteikumu ar drošu e-parakstu Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē parakstījis  esošais komercķīlas ņēmējs un jaunais komercķīlas ņēmējs. Ja esošais komercķīlas ņēmējs ir beidzis pastāvēt - parakstījis jaunais komercķīlas ņēmējs.
    • Ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona - ir pievienota pilnvara pieteikuma parakstīšanai, ko elektroniski, ar drošu e-parakstu, parakstījis pilnvaras devējs vai zvērināts notārs, kurš veicis pilnvarojuma notariālo apliecināšanu. Ja pilnvara izdota svešvalodā, tad pievienots  tulkojums (ar tulka e-parakstu) vai zvērināta notāra taisīts tulkojuma apliecinājums (ar zvērināta notāra e-parakstu) .
    • Informācija par veikto maksājumu ir norādīta pieteikumā (vai pieteikumam pievienota kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu).