• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas pārjaunojums

3. Aizpildi reģistrācijas pieteikumu

Pārjaunojuma pieteikumu paraksta komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs. Ja notiek komercķīlas ņēmēja maiņa - arī jaunais komercķīlas ņēmējs. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli (elektroniski) vai pieteikumam pievienojama pilnvara, kas parakstīta ar pilnvaras devēja drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu un pievienotos dokumentus iesniegt var komercķīlas devējs, komercķīlas ņēmējs vai pilnvarotā persona.

NB! Ja iesniedzējs ir persona, kura nav pieteikuma parakstītājs, tad persona e-pakalpojuma vietnē izveido jaunu pieteikumu, aizpilda ailes, pievieno parakstītos dokumentus, saglabā visu, pēc tam nospiež pogu "ģenerēt pieteikumu", kā rezultātā iegūst aizpildītu pieteikuma veidlapu, ko var lejuplādēt savā datorā, aizsūtīt pa e-pastu parakstītājam uz parakstu un attiecīgi pēc tam  augšuplādēt, lai parakstīto pieteikumu un pievienotos dokumentus iesniegtu.