• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas pārjaunojums

4. Apmaksā nodevas

Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.


Valsts nodeva par reģistrāciju

42,68 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda par ko veikts maksājums

 

Ganāmpulka komercķīlas nodeva

5,00 EUR

Lauksaimniecības datu centrs
PVN kods LV90001840100
Valsts Kase, Valsts Kase Rīgas norēķinu centrs, Konts LV88TREL2160380004000

 

Mehānisko transporta līdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu komercķīlas nodeva

8,60 EUR

A/S "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Reģistrācijas Nr.40003345734
A/S "Citadele banka"
Konts: LV53PARX0000118181026

 

Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra"

10.00 EUR

Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra"
PVN kods LV90001834941
Valsts kase, Konts LV92TREL2160387005000
Maksājuma sadalījums pa EKK 21399

 

Preču zīmes, patentu, dizainparaugu komercķīlas nodeva (par katru vienību)

30,00 EUR

LR Patentu valde
Reģ. Nr.:90000042944
Valsts kase, Konts:LV43TREL919046201500B