• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas pārjaunojums

6. Pašpārbaude

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām veikt pašpārbaudi, uzmanību pievēršot diviem faktoriem - nepieciešamie dokumenti un dokumentu noformējums, atbilstoši juridiskā spēka prasībām e-vidē.


  • Pieteikums - aizpildīta pieteikuma forma Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv 
  • Pieteikumu ar drošu e-parakstu Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē parakstījis komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs vai attiecīgi pilnvarotās personas. Ja notiek komercķīlas ņēmēja maiņa - arī jaunais komercķīlas ņēmējs vai viņa pilnvarotā persona.
  • Komercķīlas pārjaunojuma līgums - pievienots elektroniski, ar e-parakstiem, parakstīts dokumenta oriģināls vai elektroniskā dokumenta atvasinājums. Ja dokuments tulkots, tad pievienots tulkojums (ar tulka e-parakstu) vai zvērināta notāra taisīts tulkojuma apliecinājums (ar zvērināta notāra e-parakstu) .
  • Pamatlīguma (piemēram, kredīta līguma) grozījumu teksts - pievienots elektroniski, ar e-parakstiem, parakstīts dokumenta oriģināls vai elektroniskā dokumenta atvasinājums. Ja dokuments tulkots, tad pievienots tulkojums (ar tulka e-parakstu) vai zvērināta notāra taisīts tulkojuma apliecinājums (ar zvērināta notāra e-parakstu) .
  • Ja pieteikumu un dokumentus iesniedz pilnvarotā persona - ir pievienota pilnvara pieteikuma parakstīšanai, ko elektroniski, ar drošu e-parakstu, parakstījis pilnvaras devējs vai zvērināts notārs, kurš veicis pilnvarojuma notariālo apliecināšanu. Ja pilnvara izdota svešvalodā, tad pievienots  tulkojums (ar tulka e-parakstu) vai zvērināta notāra taisīts tulkojuma apliecinājums (ar zvērināta notāra e-parakstu) .
  • Informācija par veikto maksājumu ir norādīta pieteikumā (vai pieteikumam pievienota kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu).
  • Ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta lieta (transportlīdzeklis, traktortehnika, ganāmpulks vai preču zīme, patents, dizainparaugs) - pieteikumā ir norādīta informācija par veikto maksājumu vai pievienoti maksājuma dokumenti, kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļauto lietu reģistrā (CSDD; VTUA; LDC; Patentu valde). Par jau iepriekš ieķīlātām vienībām valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā (tik jāpievieno informācija par to); ir jāmaksā tikai par jaunām, papildu vienībām.