• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas pārvaldnieka reģistrēšana

1. Kopsavilkums

Komercķīlas pārvaldnieku ieceļ komercķīlas ņēmējs. Pārvaldnieks var būt gan juridiska, gan fizika persona. Pārvaldnieks rīkojas kā komercķīlas ņēmēja pilnvarnieks saskaņā ar Komercķīlas likumā noteikto. Komercķīlas pārvaldnieka pilnvaru izbeigšanos reģistrē komercķīlu reģistrā uz komercķīlas ņēmēja rakstveida pieteikuma pamata. Pirms komercķīlas pārvaldnieka pilnvaru izbeigšanās reģistrācijas komercķīlas ņēmējs par to rakstveidā informē komercķīlas devēju.

  • 5 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: