• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas tiesību izlietošana

1. Kopsavilkums

Komercķīlas tiesību izlietošana reģistrējama, ja komercķīlas ņēmējs izlemj izlietot komercķīlu. Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārņemt ieķīlāto mantu savā valdījumā (ja vien ieķīlātā manta jau iepriekš nebija viņa valdījumā) un pārdot to, ja ar komercķīlu nodrošinātais prasījums netiek izpildīts noteiktajā termiņā, turklāt prasījuma izpilde sadalīta vairākos termiņos un nokavēts kāds no šiem termiņiem. Komercķīlas ņēmējs var pārdot ieķīlāto mantu bez tiesas starpniecības pēc tam, kad komercķīlu reģistrā izdarīts ieraksts par komercķīlas tiesību izlietošanu.

Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 21. pantam - Komercķīlas likuma 42. panta sestajā daļā noteiktais 30 dienu termiņš lēmuma pieņemšanai par komercķīlas izlietošanu tika pagarināts līdz 60 dienām,  kas stājās spēkā 2021. gada 17. aprīlī, likumdevējs ir noteicis, ka Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 21. panta normas piemērojamas līdz 2021. gada 1. septembrim.

  • 30 dienu laikā pēc pieteikuma pievienošanas komercķīlas reģistrācijas lietai (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: