• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Koncernu līgumi

Koncerna līgums ir tāds līgums, ar kuru sabiedrība pakļauj savu vadību citam uzņēmumam (pārvaldes līgums) vai arī apņemas nodot visu savu peļņu vai tās daļu citam uzņēmumam (peļņas nodošanas līgums). Koncerna līgums ir arī tāds līgums, ar kuru sabiedrība pakļauj savu vadību citam uzņēmumam un apņemas nodot savu peļņu šim citam uzņēmumam (pārvaldes un peļņas nodošanas līgums). Koncerna līgums slēdzams rakstveidā. Koncerna līgums stājas spēkā brīdī, kad tas tiek reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Peļņas nodošanas līguma noteikumus var attiecināt uz iepriekšējā pārskata gada peļņas nodošanu, bet tikai tad, ja koncerna līgums tiek reģistrēts Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā valdošā uzņēmuma pārskata gada pirmajā pusgadā.