• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Koncerna līguma grozījumi

1. Kopsavilkums

Koncerna līgumu var grozīt tikai ar atkarīgās sabiedrības dalībnieku sapulces piekrišanu. Lai tas stātos spēkā, sabiedrības dalībnieku sapulces lēmums par tādu koncerna līguma noteikumu grozīšanu, kas paredz izlīdzinājumu vai atlīdzību mazākumdalībniekiem, nepieciešams īpašs mazākumdalībnieku lēmums.  Mazākumdalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso mazākumdalībnieki ar vismaz trīs ceturtdaļu balsu vairākumu no mazākumdalībnieku pārstāvētā sabiedrības pamatkapitāla.

 • 1-3 darba dienas*
  Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

     • koncerna līgums vai notariāli apliecināts tā noraksts (kopija);
      • atkarīgās sabiedrības dalībnieku sapulces protokols vai valdošā uzņēmuma (ja tā ir sabiedrība) dalībnieku sapulces protokols vai notariāli apliecināta šī protokola kopija;
     • ja e-pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv nav pieejams konkrētais pakalpojuma veids vai pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).  Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums elektroniski obligāti iesniedzams e-pakalpojumā registrs.ur.gov.lv, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: divu nedēļu laikā no koncerna līguma grozījumu noslēgšanas dienas.