• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Jauna koncerna līguma reģistrācija

1. Kopsavilkums

Koncerna līgums jāreģistrē, lai tas stātos spēkā.

 • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

    • pieteikuma veidlapa;
    • koncerna līgums vai notariāli apliecināts tā noraksts (kopija);
    • atkarīgās sabiedrības dalībnieku sapulces protokols un valdošā uzņēmuma (ja tā ir sabiedrība) dalībnieku sapulces protokols vai notariāli apliecināta šī protokola kopija.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: divu nedēļu laikā no koncerna līguma noslēgšanas dienas.