• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Laulāto mantisko attiecību līgumi

Laulības līgums ir tiesisks darījums jeb īpaša veida līgums, ar kuru puses - laulātie - nodibina, groza vai izbeidz savas laulāto mantiskās attiecības, izmantojot savas tiesības un iespējas, ko viņiem piešķir likums - pašiem noteikt savu mantisko attiecību režīmu.

Laulības līgumu var slēgt gan pirms došanās laulībā, gan arī laulības laikā, bet to reģistrē tikai pēc laulības noslēgšanas.

Laulātie var vienoties par mantas sadali, neslēdzot laulības līgumu.