• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Laulību līguma izbeigšana

1. Kopsavilkums

Laulātie paziņo Uzņēmumu reģistram par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu. Šādā gadījumā aizpilda pieteikumu, kurā norāda laulāto mantisko attiecību izbeigšanas pamatu. Minētās ziņas sniedz 14 dienu laikā pēc tā dokumenta spēkā stāšanās, uz kura pamata izbeigtas laulāto mantiskās attiecības.

 • 2 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana
 • 0 EUR
  Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma L-3 veidlapa;
 • laulību līgums vai tā notariālā kārtībā apliecināta kopija (nav obligāti);
 • tiesas nolēmums vai tā likumā noteiktā kārtībā apliecināta kopija (nav obligāti);
 • notariāla pilnvara (ja pieteikumu paraksta cita persona).