• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Laulību līguma reģistrācija

1. Kopsavilkums

Laulības līgums regulē un sakārto laulāto mantiskās attiecības.

  • 2 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: