• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Vienošanās par mantas sadali reģistrācija

1. Kopsavilkums

Laulātie var vienoties par mantas sadali, neslēdzot laulības līgumu. Šādā gadījumā laulāto mantiskās attiecības no likumiskām nepārvēršas par līgumiskām. Ar šādu vienošanos laulātie nosaka, ka zināma manta pieder tikai vienam no laulātajiem. Taču arī šāda vienošanās jāslēdz rakstiski, un vienošanās jāapliecina notariāli.

  • 2 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma L-1 veidlapa;
  • notariāli apliecināta vienošanās par laulāto mantas sadali;
  • ārvalstīs izdota, tulkota un notariāli apliecināta laulības apliecības kopija;
  • notariāla pilnvara (ja pieteikumu paraksta cita persona);
  • ja e-pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv nav pieejams konkrētais pakalpojuma veids vai pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).  Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums elektroniski obligāti iesniedzams e-pakalpojumā registrs.ur.gov.lv, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.