• lv
  • en

Komercķīlas cesija

1. Kopsavilkums

Komercķīlas ņēmējs cedē nodrošināto prasījumu. Cedents (komercķīlas ņēmējs) un cesionārs (trešā persona) noslēdz līgumu, ar kuru, prasījums pāriet cesionāram (trešajai personai), proti, cesionāram tiek nodotas visas komercķīlas ņēmēja tiesības (ja vien līdzēji nav vienojušies citādāk).

  • 5 darba dienas
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: