• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas cesija

3. Aizpildi reģistrācijas pieteikumu

Pieteikumu komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv paraksta komercķīlas ņēmējs vai komercķīlas ņēmēja pilnvarotā persona (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu).

Pieteikumu un pievienotos dokumentus iesniegt var komercķīlas ņēmējs vai komercķīlas ņēmēja pilnvarotā persona.

NB! Ja iesniedzējs ir persona, kura nav pieteikuma parakstītājs, tad persona e-pakalpojuma vietnē izveido jaunu pieteikumu, aizpilda ailes, pievieno parakstītos dokumentus, saglabā visu, pēc tam nospiež pogu "ģenerēt pieteikumu", kā rezultātā iegūst aizpildītu pieteikuma veidlapu, ko var lejuplādēt savā datorā, aizsūtīt pa e-pastu parakstītājam uz parakstu un attiecīgi pēc tam  augšuplādēt, lai parakstīto pieteikumu un pievienotos dokumentus iesniegtu.  


Papildu informācija:

  • Vienlaicīgi komercķīlas ņēmējs informē par cesiju komercķīlas devēju