• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas dzēšana

1. Kopsavilkums

Komercķīlas dzēšanu piesaka, ja ir dzēsts komercķīlas pamats. Pieteikums par komercķīlas dzēšanu Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz piecu dienu laikā no komercķīlas izbeigšanās dienas

  • 5 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikums - to iesniedz, aizpildot pieteikuma formu Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv Pieteikumu elektroniski paraksta komercķīlas ņēmējs vai pilnvarotā persona.
  • Tiesas nolēmuma noraksts (ja komercķīla tiek dzēsta uz tiesas nolēmuma pamata).
  • Pilnvara pieteikuma parakstīšanai (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu).