• lv
  • en

Komercķīlas dzēšana

1. Kopsavilkums

Komercķīlas dzēšanu piesaka, ja ir dzēsts komercķīlas pamats. Komercķīlu dzēš uz pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Ja komercķīlu dzēš uz pieteikuma pamata, tas jāiesniedz Uzņēmumu reģistram. Ja tiesas nolēmums nav adresēts Uzņēmumu reģistram, tā adresātam jānogādā tiesas nolēmums Uzņēmumu reģistrā. Pieteikums par komercķīlas dzēšanu Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz piecu dienu laikā no komercķīlas izbeigšanās dienas

  • 5 darba dienas
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: