• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas dzēšana

3. Aizpildi reģistrācijas pieteikumu

Pieteikumu komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv paraksta komercķīlas ņēmējs. Ja pieteikumu paraksta cita persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara, kas parakstīta ar pilnvaras devēja drošu elektronisko parakstu.

NB! Ja iesniedzējs ir persona, kura nav pieteikuma parakstītājs, tad persona e-pakalpojuma vietnē izveido jaunu pieteikumu, aizpilda ailes, pievieno parakstītos dokumentus, saglabā visu, pēc tam nospiež pogu "ģenerēt pieteikumu", kā rezultātā iegūst aizpildītu pieteikuma veidlapu, ko var lejuplādēt savā datorā, aizsūtīt pa e-pastu parakstītājam uz parakstu un attiecīgi pēc tam  augšuplādēt, lai parakstīto pieteikumu un pievienotos dokumentus iesniegtu.